Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: chungtlk@techcombank.com.vn

Employment Information

  • Banking, Finance / Investment
  • Negotiable
  • Experienced (Non - Manager)
  • Ha Noi
  • Permanent
  • Công ty Chứng khoán Kỹ thương
  • 3 - 5 Years

Deadline to Apply

30/09/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên cao cấp phân tích kinh doanh - Techcom Securities

Triển khai thực hiện các nghiệp vụ thuộc phạm vi của mảng quản trị phân tích dữ
liệu kinh doanh, mảng tư vấn và quả lý kinh doanh, Bộ phận Tư vấn và Kinh
doanh tuân theo định hướng hoạt động của Khối NHĐT.
2. Thực hiện việc phân tích dữ liệu kinh doanh :
- Phân tích các dữ liệu kinh doanh, kết quả bán hàng và năng suất
lực lượng bán
- Thực hiện báo cáo phục vụ cho quá trình kinh doanh và thúc đẩy
bán hàng
3. Tham gia xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ
của mảng tư vấn và quản lý giao dịch.
4. Trong trường hợp được ủy quyền, đại diện mảng/nhóm tham gia vào dự án
NHĐT để xây dựng, cấu trúc và phát triển sản phẩm mới.
5. Hỗ trợ trưởng nhóm và GĐ Tư vấn và PTKD quản lý các sự kiện Trái
phiếu và Quỹ mà ảnh hưởng đến kinh doanh và giao dịch.
6. Phối hợp quản lý số liệu và thúc đẩy bán hàng cùng với các Giám đốc và
Chuyên gia tư vấn và phát triển kinh doanh Vùng/Miền để đảm bảo chi
tiêu kinh doanh đã được giao
7. Tham gia đào đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và nâng cao năng lực cho đội
ngũ cán bộ, chuyên viên quản lý giao dịch đáp ứng được yêu cầu công việc
của nhóm chức năng.
8. Tham gia xây dựng kế hoạch để các chương trình thuc đẩy kinh doanh về
sản phẩm và chương trình mới cùng với GĐ Tư vấn và PTKD
9. Tham gia xây dựng chính sách :
- Tham gia cùng các bộ phận khác trong khối NHĐT để xây dựng
các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ.
Hỗ trợ Giám đốc Tư Vấn và PTKD giám sát và triển khai thực hiện
các nghiệp vụ khác thuộc phạm vi của mảng chức năng tuân theo
định hướng hoạt động của Khối NHĐT.
10. Đảm bảo các hoạt động của nhóm quản lý tuân thủ các chính sách, quy
định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 

- Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng;
- Ưu tiên có bằng cấp quốc tế và chứng chỉ nghề nghiệp về phân tích tài chính, đầu tư.
- Am hiểu tổ chức; Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của đơn vị; Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị
- Ưu tiên đã làm việc 2-3 năm tại các lĩnh vực liên quan như thị trường vốn, đầu tư, sản phẩm cấu trúc trong ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp;
- Ưu tiên năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành.4 Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Bằng TOEIC >= 650 (hoặc tương đương)

- Có kỹ năng tốt trong việc xây dựng chiến lược, định hướng và thực hiện các công việc
liên quan đến quản trị và phân tích kinh doanh 

- Có kiến thức tốt và hiểu biết thực tế tài chính đầu tư, đồng thời tiếp cận công nghệ thông tin

- Có kỹ năng tốt trong việc phân tích, tổng hợp và xử lý vấn đề.

- Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả, chủ động trong công việc, phân tích định lượng, tư duy logic

- Mức độ nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt

- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, quản lý quá trình triển khai công việc
 

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.