Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: trangnnd2@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Accounting and Finance Division, Banking, Commercial Banking Division, Corporate banking Division, Transaction Banking Division
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ho Chi Minh
 • Permanent
 • Khối Ngân hàng giao dịch
 • 5 Years

Deadline to Apply

31/08/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên cao cấp kinh doanh và tư vấn giải pháp Ngân hàng giao dịch khách hàng BB

1. Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng, triển khai/ hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm:

 • Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng, triển khai/ hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm mảng Kinh doanh và Tư vấn giải pháp (TB BB sale)
 • Quản lý/ hỗ trợ quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, theo phân khúc/ tiểu phân khúc sản phẩm/ gói sản phẩm, chương trình kinh doanh (CTKD) liên quan đến NHGD 

 

2. Triển khai/ hỗ trợ triển khai, thúc đẩy/ hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh đến kênh bán, lực lượng bán (LLB), lực lượng hỗ trợ bán (LL HTB, CV TTTM:

 • Triển khai/ hỗ trợ triển khai chính sách bán hàng, mô hình bán hàng và dịch vụ xuống các Vùng/ CN / LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách
 • Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kế hoạch bán hàng, tổ chức/ hỗ trợ tổ chức bán hàng theo phân khúc/ tiểu phân khúc, sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD cho các Vùng/ CN/ LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách
 • Triển khai/ hỗ trợ các chính sách/ chương trình chăm sóc khách hàng đến Vùng/ BBC/ CN/ LLB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách
 • Hỗ trợ bán hàng trực tiếp, phối hợp cùng LLB trao đổi, đề xuất giải pháp cho KH/ nhóm KH trọng tâm liên quan đến giải pháp NHGD
 • Triển khai/ hỗ trợ triển khai các CTKD, thúc đẩy bán, chăm sóc khách hàng
 • Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kịch bản bán hàng, sổ tay bán hàng, các công cụ hỗ trợ bán hàng cho LLB 

 

3. Phối hợp nâng cao năng lực bán hàng kênh bán, LLB, LL HTB và CV TTTM:

 • Phối hợp xây dựng khung năng lực cho các vị trí/ chức danh của LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách.
 • Đề xuất, phối hợp triển khai các giải pháp nâng cao năng lực của kênh bán, LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách.
 • Phối hợp xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo cho LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách.
 • Đưa ra các yêu cầu, đề xuất về đào tạo đối với LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách.

 

4.Trách nhiệm khác

Các nhiệm vụ khác do GĐ Kinh doanh và Tư vấn giải pháp hoặc GĐ Kinh doanh và Tư vấn giải pháp Miền (Bắc/ Nam) phân công

 • Tốt nghiệp đai học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh
 • Hiểu về mô hình kinh doanh, phương thức triển khai kinh doanh theo phân khúc/ tiểu phân khúc
 • Am hiểu sâu về sản phẩm dịch vụ, xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với KHDN
 • Hiểu các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng/ doanh nghiệp
 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại các vị trí liên quan lĩnh vực bán hàng, quản lý và thúc đẩy bán hàng lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với KHDN
 • Khả năng phân tích, quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành mảng KHDN 

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và gửi CV về mail trangnnd2@techcombank.com.vn 

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.