Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: liendt2@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Banking
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
 • 3 - 8 Years

Deadline to Apply

31/08/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên cao cấp kinh doanh giấy tờ có giá (kinh doanh trái phiếu chính phủ), Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính

 1. Chiụ trách nhiệm thực hiện kế hoạch kinh doanh rong hoạt động kinh doanh trái phiếu chính phủ, và các sản phẩm liên quan đến trái phiếu chỉnh phủ, chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương trái phiếu tổ chức tín dụng nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.
 2. Thực hiện mua/bán trái phiếu chỉnh phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh… cho mục đích thanh khoản trên cơ sở cân đối và để xuất bởi Phòng quản lý bảng cân đối đã được ALCO phê duyệt.
 3. Cập nhật thông tin, chính sách liên quan của đối tác và quan hệ bên ngoài cho ban lãnh đạo, đề xuất phương án kinh doanh và tổ chức phương án triển khai các phương án kinh doanh trong phạm vi công việc được giao.
 4. Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Nhóm đảm bảo mọi hoạt động của Nhóm đều có quy trình hướng dẫn đầy đủ và khoa học.
 5. Đảm bảo các hoạt động tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 6. Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá giảm thiểu rủi ro.
 7. Tối đa hóa doanh thu lũy kế và mark – to – market bằng cách chủ động tham gia các hoạt động chấp nhận rủi ro lãi suất.
 8. Phối hợp với các bộ phận liên quan (Sale, FX, CM…) trong việc thiết kế các sản phẩm liên quan đến GTCG cho khách hàng.
 9. Định ra các sản phẩm, quy trình, chuẩn mực làm việc mới dựa trên chiến lược của khối. Phát triển các kế hoạch hoạt động nhằm hỗ trợ cho các chiến lược kinh doanh, có tác động trực tiếp đến kết quả chung của nhóm.
 10. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giấm đốc Kinh doanh giấy tờ có giá, Giám đốcKinh doanh lãi suất và Giám đốc khối. 

Tối thiểu tốt nghiệp đại học/ưu tiên trên đại học các ngành liên quan, ưu tiên trên đại học  liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ngoại thương và phân tích kinh tế.  

Am hiểu sản phẩm kinh doanh trái phiếu chính phủ.

Có tối thiếu 2-3 năm kinh nghiệm kinh doanh trái phiếu

Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV theo mẫu Techcombank về địa chỉ mail liendt2@techcombank.com.vn; ghi rõ vị trí dự tuyển và địa điểm làm việc mong muốn

 

Lưu ý:

+ Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung trong quá trình thi tuyển

+ Techcombank sẽ chỉ liên hệ với những ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc

 

 

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.