Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: trangnnd2@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Accounting and Finance Division, Banking, Commercial Banking Division, Corporate banking Division, Financial Institution Division, Personal and Financial Service Division
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ho Chi Minh
 • Permanent
 • Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
 • 3 Years

Deadline to Apply

31/08/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên cao cấp kinh doanh chi nhánh

 1. Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch kinh doanh và đảm bảo lợi nhuận được giao trước Giám đốc phát triển kinh doanh vùng
 2. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 3. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 4. Chào giá và chốt giá các giao dịch Nguồn vốn với người được ủy quyền giao dịch tại các chi nhánh được phân công và với các mảng kinh doanh khác thuộc Khối Nguồn vốn
 5. Chịu trách nhiệm về lợi nhuận đối với các chi nhánh được giao
 6. Cung cấp tỷ giá (niêm yết và giao dịch) định kỳ, theo yêu cầu và kip thời ngay khi có thay đổi theo thông tin do Mảng kinh doanh ngoại hối và vàng cung cấp
 7. Hoàn thành các báo cáo Công nợ, Lỗ Lãi, và các báo cáo khác theo yêu cầu đúng định kỳ
 8. Hỗ trợ chi nhánh các nhu cầu về các sản phẩm nguồn vốn, thông tin thị trường, cách thức hạch toán..
 9. Trực tiếp thực hiện các giao dịch nguồn vốn với khách hàng doanh nghiệp, cá nhân đồng thời hỗ trợ chi nhánh trong giao dịch/gặp gỡ với khách hàng.
 10. Chủ động làm việc với chi nhánh, Mảng Đào tạo và phát triển – Khối QTNNL và khách hàng tổ chức đào tạo, thuyết trình sản phẩm, tìm kiếm cơ hội thúc đẩy bán các sản phẩm truyền thống cũng như các sản phẩm phái sinh, cấu trúc.
 11. Đảm bảo các giao dịch với chi nhánh được phân công nằm trong hạn mức được phê duyệt.

 

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính
 • Am hiểu hệ thống Techcombank; Am hiểu sản phẩm Khối Nguồn vốn; Am hiểu qui định/qui trình của Kinh Doanh và phân phối chi nhánh 
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, tài chính
 • Có kiến thức về lĩnh vực Ngân hàng, tài chính, kinh tế vi mô, vĩ mô, kiến thức về sản phẩm Ngoại hối, sản phẩm phái sinh, cấu trúc…
 • Khả năng đàm phán, khả năng tiếp cận khai thác khách hàng, khả năng xây dựng các mối quan hệ

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và gửi CV về mail trangnnd2@techcombank.com.vn .

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.