Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: phuongnm10@techcombank.com.vn

Employment Information

  • Sales / Business Development, Sales and Distribution Division, Securities, Personal and Financial Service Division, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
  • Competitive
  • Experienced (Non - Manager)
  • Ha Noi
  • Permanent
  • Finance Division
  • 3 - 5 Years

Deadline to Apply

31/03/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tài chính

1. Mục tiêu kỳ vọng
• Phân tích số liệu tài chính (báo cáo tài chính, bảng cân đối chi tiết, thu nhập chi phí…) nhằm phát hiện rủi ro/ sai sót/ biến động bất thường giúp Giám đốc Kiểm soát Tài chính (GĐ KSTC) có đủ thông tin đưa ra quyết định phương án hành động.
• Xây dựng phương pháp kiểm soát nhằm phát hiện các sai sót trên từng nghiệp vụ/ số liệu kế toán.
• Xây dựng hệ thống kiểm soát cho báo cáo tài chính theo mô hình COSO.
2. Nhiệm vụ chính
• Thực hiện triển khai đánh giá rủi ro cho việc ghi nhận các nghiệp vụ trên báo cáo tài chính.
• Lập kế hoạch kiểm tra/ kiểm soát theo chuyên đề cho các khoản mục/ nghiệp vụ trên báo cáo tài chính.
• Thực hiện triển khai kiểm soát chuyên sâu theo chuyên đề/ mảng nghiệp vụ:
 Tìm hiểu về quy trình sản phẩm, hoạt động kinh doanh
 Tìm hiểu về vận hành tại các đơn vị
 Đánh giá hệ thống kiểm soát theo mảng nghiệp vụ
 Phân tích đánh giá các dữ liệu trên hệ thống
 Đưa ra các vấn đề/ tồn tại, đánh giá tác động và các khuyến nghị phù hợp
• Xây dựng hệ thống kiểm soát cho báo cáo tài chính theo mô hình COSO.
• Các công việc khác:
 Hỗ trợ GĐ KSTC rà soát đảm bảo tính chính xác trên các khía cạnh trọng yếu của số liệu tài chính.
 Dự báo biến động TNCP dựa trên phân tích và kiểm soát số liệu tài chính.
 Xây dựng phương pháp kiểm tra kiểm soát theo từng nghiệp vụ/ từng thời kỳ.
 Thực hiện các công việc kiểm soát hàng ngày, hàng tháng, hoặc theo chuyên đề đột xuất.
 

- Tiêu chuẩn tiếng Anh: sử dụng thành thạo tiếng anh trong công việc, đáp ứng tối thiểu 1 trong các điều kiện sau:
 Bằng tốt nghiệp nước ngoài hoặc trong nước sử dụng ngôn ngữ đào tạo là tiếng Anh; hoặc
 Chứng chỉ: TOEIC 550, hoặc TOEFL 450, hoặc IELTS 5.0; hoặc
 Tối thiểu 3 năm làm việc ở quốc gia sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh, hoặc tối thiểu 5 năm làm việc tại công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và ngôn ngữ sử dụng chủ yếu là tiếng Anh
 Am hiểu về việc lập, đọc, hiểu báo cáo theo VAS, IFRS
 Am hiểu chuyên sâu về các chuẩn mực kế toán/ kiểm toán và các nghiệp vụ Ngân hàng
 Có kỹ năng phân tích chuyên sâu báo cáo tài chính.
 Có kỹ năng mềm (Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc theo nhóm và quản lý côngviệc nhằm đạt được kế hoạch đề ra)
 Ưu tiên các bạn có kiến thức về COSO framework; có 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng nhóm kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán mảng Ngân hàng; có chứng chỉ nghề nghiệp (ACCA, CPA, FRM, CFA, CMA...)
 

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự hoặc gửi email trực tiếp tới Ms Phương: phuongnm10@techcombank.com.vn

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.