Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: chungtlk@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Accounting / Auditing / Tax, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Khối Tài chính và Kế hoạch
 • 3 - 5 Years

Deadline to Apply

31/10/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên cao cấp kế toán và báo cáo tài chính

1. Chịu trách nhiệm về đào tạo, điều phối nhân sự  trong nhóm được giao phụ trách.

2. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm theo định hướng hoạt động của bộ phận.

3. Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của bộ phận.

4. Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

5. Kiểm soát số liệu lập các báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất hàng tháng, quý, năm.

6. Giám sát tiến độ gửi số liệu tài chính phục vụ công tác lập báo cáo tài chính hàng kỳ của các Công ty con.

7. Tham gia kiểm tra cân đối của toàn hệ thống. 

8. Kiểm soát việc tính và hạch toán thu chi lãi nội bộ.

9. Kiểm soát việc tính và hạch toán chi phí bảo hiểm tiền gửi bắt buộc.

10. Kiểm soát việc mua bán nợ, tính và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, các khoản phải thu.

11. Kiểm soát việc lập báo cáo sử dụng số liệu báo cáo tài chính phục vụ cổ đông, HĐQT

12. Tư vấn cho Kế toán trưởng trong việc xử lý các số liệu khi lập báo cáo tài chính chính xác, hợp lý.

13. Giám sát việc cung cấp số liệu báo cáo tài chính cho kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, thanh tra và các bộ phận khác khi có phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

14. Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho các đơn vị trên toàn hệ thống về số liệu báo cáo tài chính.  

15. Kiểm soát số liệu sổ sách tài sản cố định, công cụ lao động, tính khâu hao tài sản trên toàn hệ thống.

16. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính và ngân hàng; Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp loại khá, giỏi và được đào tạo các khóa học chuyên sâu về kế toán
 • Có 3 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với hệ thống corebanking của Techcombank;  Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán ngân hàng;
 • Am hiểu hệ thống corebanking và các hệ thống phần mềm khác của ngân hàng
 • TOEIC 

Kỹ năng chuyên môn

 • Kỹ năng vận dụng chuẩn xác các quy định của pháp luật vào mảng công việc được giao liên quan đến ngân hàng, Tài chính, kế toán
 • Kỹ năng vận dụng chuẩn xác các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế trong việc lên Báo cáo tài chính
 • Kỹ năng hoàn thành công việc  đúng hạn và bảo đảm chất lượng công việc hoàn thành
 • Kỹ năng thuyết trình, đào tạo nghiệp vụ

Năng lực cốt lõi

 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Năng lực chuyên môn/đặc thù
 • Khả năng làm việc hướng tới kết quả
 • Chú trọng đến chi tiết
 • Khả năng giải quyết vấn đề 
 • Đánh giá vấn đề

 

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.