Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: chungtlk@techcombank.com.vn

Employment Information

  • IT - Software, Banking, Accounting and Finance Division
  • Negotiable
  • Experienced (Non - Manager)
  • Ha Noi
  • Permanent
  • Khối Tài chính và Kế hoạch
  • 3 - 5 Years

Deadline to Apply

30/09/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên Viên Cao Cấp Hệ Thống Tài Chính

Đưa ra các chốt kiếm soát dữ liệu, phân tích luồng dữ liệu của các hệ thống tác động đến các báo cáo quản trị, đưa ra giải pháp để tối ưu hóa việc khai thác các hệ thống (DWH, KRM, OFSAA, BI…) để vận hành các báo cáo quản trị đa chiều .

Các Nhiệm vụ & Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Làm việc trực tiếp với các khối Kinh doanh và bộ phận hỗ trợ khối Kinh doanh (Business Finance) để hiểu nhu cầu khai thác dữ liệu quản trị để đưa ra quyết định của từng khối. Trên cơ sở đó đưa ra các tư vấn tối ưu về việc khai thác sử dụng dữ liệu quản trị cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu linh hoạt, tiện ích đáp ứng nhu cầu phân tích đa chiều của các bộ phận phân tích, kinh doanh.
3. Đặt ra các chốt kiểm soát dữ liệu đảm bảo dữ liệu được toàn vẹn từ nguồn đầu vào (T24, Mysis), qua các bước được xử lý trên hệ thống (DWH, KRM, OFSAA …) đến báo cáo cuối cùng. Đảm bảo dữ liệu được đồng nhất các chiều thông tin trong tất cả các khâu xử lý.
4. Đánh giá mức độ rủi ro của các lỗi gây sai lệch trên các hệ thống liên quan – cơ sở xây dựng báo cáo quản trị để đưa ra phương án giải quyết, kế hợp với bộ phận Công nghệ (IT) để đảm bảo dữ liệu luôn được chính xác, thể hiện đúng bản chất, đảm bảo là nguồn khai thác dữ liệu quản trị chung.
5. Đề xuất phương thức khai thác dữ liệu mới, quy trình mới, luồng xử lý mới cho các báo cáo quản trị khi một hệ thống chuyên biệt được đưa vào hoạt động.Đồng thời quy hoạch, cải tiến và cập nhật các quy trình/hướng dẫn về nghiệp vụ/hệ thống báo cáo.
6. Hướng dẫn, giải đáp các nguyên tắc, chức năng, cách xử lý dữ liệu của các hệ thống liên quan đến dữ liệu quản trị. Tư vấn giải pháp vận hành tối ưu trên các hệ thống để đáp ứng nhu cầu ngày các đa dạng của nghiệp vụ. Nắm vững qui trình công việc, tinh thần phối hợp cao để hướng dẫn, phân tích cho các đơn vị hiểu được qui trình xử lý của các thông tin lên báo cáo
7. Đưa ra ý kiến tư vấn với các hướng dẫn & chính sách quản trị dựa trên sự đáp ứng của hệ thống. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ là chốt kiếm soát rủi ro của nguồn dữ liệu lên báo cáo, phân tích ảnh hưởng tác động của các yếu tố khi có sự thay đổi các chính sách, yêu cầu đến nguồn số liệu trước khi lên Báo cáo quản trị
8. Làm việc trực tiếp với cán bộ Công nghệ thông tin về phân tích và thiết kế kỹ thuật các yêu cầu nghiệp vụ để đảm bảo phải duy trì được sự toàn vẹn của hệ thống thông tin báo cáo quản trị, cũng như luôn đảm bảo hệ thống tích hợp được với kiến trúc tổng thể toàn hàng và đảm bảo sự tương thích giữa các hệ thống với nhau.
9. Đưa ứng dụng hệ thống mới vào việc xây dựng các báo cáo quản trị, góp phần xây dựng một cơ sở dữ liệu quản trị đồng nhất, đồng thời hướng các bộ phận khác trong Mảng- Khối sử dụng, khai thác dữ liệu trên các hệ thống mới.
10. Phối hợp tập hợp, thu thập thông tin, yêu cầu từ người dùng và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ (bao gồm cả yêu cầu mới và thay đổi) để đưa ra giải pháp sơ bộ trên các hệ thống tương ứng; phát triển và duy trì các tài liệu đặc tả nghiệp vụ/kỹ thuật, đồng thời tiến hành thực hiện phát triển, xây dựng các yêu cầu, báo cáo này trên hệ thống trong phân vùng được cho phép
11. Phát triển các mô hình phân tích. Thiết kế kiến trúc dữ liệu trên hệ thống trong phạm vi cho phép, đề xuất phương án xây dựng cấu trúc dữ liệu, luồng xử lý dữ liệu trên các hệ thống (DWH, KRM, OFSAA, MA tool…) để đảm bảo việc khai thác/vận hành/ nâng cấp hệ thống, cơ sở dữ liệu báo cáo quản trị được thuận lợi, dễ dàng; đồng thời đảm bảo sự đồng bộ thông tin giữa các hệ thống nghiêp vụ - báo cáo quản trị ngày càng đa dạng.
12. Đề xuất giải pháp phát triển, xây dựng tự động hóa các báo cáo quản trị cũng như thay đổi phương thức xây dựng báo cáo trên các hệ thống phù hợp để đáp ứng tối đa nhu cầu của các đơn vị kinh doanh cũng như các bộ phận quản lý của ngân hàng.Vận hành các báo cáo định kỳ và xây dựng các báo cáo đặc biệt theo yêu cầu của bộ phận quản lý.
13. Đào tạo nhân viên mới về nghiệp vụ liên quan đến hệ thống thông tin quản trị, giúp đỡ, hỗ trợ nhân viên mới trong công việc.
14. Thực hiện công việc theo đúng chinh sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng (SLAs).
15. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận/Giám đốc Mảng.

Báo cáo công việc/ Reporting lines
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Hệ thống tài chính
• Cấp báo cáo trực tiếp: không có
• Quan hệ nội bộ: Khối Kinh doanh, các bộ phận hỗ trợ (Công nghệ Vận hành, Phân tích Kinh doanh, Chiến lược, Quản trị rủi ro…), các chi nhánh.và các bộ phận khác của Khối Tài chính – Kế Hoạch
• Quan hệ bên ngoài: Các đối tác phát triển & cung cấp phần mềm hệ thống có liên quan đến phát triển và cái tiến hệ thống thông tin báo cáo quản trị. 

Kiến thức, Kinh nghiệm
1 Bằng cấp: Có trình độ từ đại học trở lên: tại các trường đại học về Kinh Tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc về Công nghệ thông tin. Ưu tiên những người có trình độ trên đại học và được đào tạo chuyên sâu về kinh tế, ngân hàng, tài chính hoặc hệ thống thông tin tài chính, quản trị cơ sở dữ liệu tài chính và đặc biệt theo học các chương trình tài chính quốc tế.
2 Kiến thức:
Có kiến thức chuyên sâu về kế toán ngân hàng, các nghiệp vụ và sản phẩm của ngân hàng.
Có kiến thức chuyên sâu về hệ thống báo cáo quản trị trong từng mảng nghiệp vụ (Báo cáo tổng hợp, Báo cáo phân tích lợi nhuận theo các chiều dữ liệu- Khối Kinh Doanh, Khách hàng, Sản phẩm, Báo cáo phân tích chi phí- Chi phí phân bổ, Chi phí, Báo cáo Dòng tiền, Quản lý tài sản Nợ-Có…), các chỉ tiêu tài chính trong ngân hàng.
Có kiến thức chuyên sâu về hệ thống corebanking và các hệ thống sử dụng trong ngành ngân hàng đặc biệt các hệ thống liên quan đến báo cáo quản trị trong ngân hàng (KRM, OFSAA...)
Có kiến thức cơ bản về hệ thống và cấu trúc dữ liệu tài chính.
Có kiến thức chuyên sâu về các công cụ quản trị dữ liệu thông dụng Access, SQL, Oracle, IBM.
Có kiến thức về DWH, ưu tiên DWH trong ngân hàng, tài chính.
3 Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm chuyên sâu về các báo cáo quản trị, báo cáo ngân hàng nhà nước hoặc kế toán tài chính ngân hàng hoặc kiểm toán ngân hàng và tài chính ngân hàng. Có kinh nghiệm về các hoạt động, sản phẩm tài chính, ngân hàng truyền thống và hiện đại. Có kinh nghiệm về hệ thống thông tin báo cáo quản trị ngân hàng, cơ sở dữ liệu, phát triển báo cáo.
4 TOEIC >= 550

Kỹ năng chuyên môn:
1 Có kiến thức chung về quản lý hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng.
2 Có kiến thức chuyên về hệ thống T24, DWH
3 Có kiến thức chuyên về lập trình, quản trị dữ liệu SQL, Oracle; các công cụ BI-Oracle OBIEE
4 Có kiến thức chuyển về báo cáo quản trị 

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.