Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nguyenhtx@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Insurance, Sales / Business Development, Sales and Distribution Division, Personal and Financial Service Division, Education /Training
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ho Chi Minh
 • Permanent
 • Khối Bán hàng và Kênh phân phối
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years

Deadline to Apply

Unlimited
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên Cao Cấp/ Dự Án

Chịu trách nhiệm đào tạo các chương trình huấn luyện kỹ năng, phát triển các công cụ giám sát sau đào tạo v
cùng với bộ phận thúc đẩy bán, đảm bảo Teller/ CSO được trang bị đầy đủ kỹ năng đạt mục tiêu kinh doanh.
1. Đào tạo các module kỹ năng cho phân khúc MAF:
- Triển khai đào tạo theo kế hoạch đã lên và theo yêu cầu của vùng;
- Liên tục bổ sung/ chỉnh sửa các tình huống thực hành phù hợp với tình hình thực tế và thực trạng học viên từng lớp;
- Đảm bảo các tài liệu đào tạo được chuẩn hóa theo quy định của LOD/ Techcombank;
- Chủ động trao đổi với team PTNL và team Thúc đẩy bán để khảo sát trực trạng áp dụng và tổ chức các hoạt động follow-up sau đào tạo/ kèm cặp nếu cần.
- Đào tạo chuyển giao cho các giảng viên nội bộ theo yêu cầu.
2. Kèm cặp thực hành kỹ năng tư vấn Banca
- Thiết kế mạch câu hỏi dẫn dắt, cấu trúc trình bày theo từng nhu cầu của KH đối với sản phẩm Banca;
- Phối hợp với SSP tổ chức các buổi thực hành dẫn dắt Banca cho các sản phẩm hiện tại và các sản phẩm sắp tới, đảm bảo CSO/ RBO/ PRM áp dụng thuần thục các kỹ năng vào quá trình tư vấn Banca.
- Tập họp những tình huống phản bác thường gặp của khách
hàng, biên soạn kịch bản xử lý và phối hợp với SSP tổ chức các buổi thực hành kỹ năng xử lý phản bác dành cho Banca;
- Quan sát và kèm cặp các trường hợp cụ thể theo yêu cầu vùng và SSP.
3. Chuẩn hóa các chương trình đào tạo kiến thức/ quy trình nghiệp vụ
- Dự giờ trực tiếp các khóa học được phân công
- Phân tích thực trạng và đề xuất chỉnh sửa (về cấu trúc, phương pháp, thời lượng, các hoạt động)
- Trao đổi với giảng viên về các đề xuất và thống nhất chương trình chuẩn hóa
- Hướng dẫn chuyên viên PTN chỉnh sửa, phát triển các công cụ trợ giảng theo thống nhất.
- Hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn LOD và chuyển giao lại giảng viên, thực hiện demo các phương pháp/ công cụ theo yêu cầu.
4. Hỗ trợ xây dựng các nền tảng của PTNL

- Hỗ trợ GĐ Dự Án/ Chuyên Gia PTNL Cấp Cao xây dựng các nền tảng cho PTNL như các ứng dụng của khung năng lực cho từng vị trí frontline, lộ trình đào tạo và phát triển, career path, successor planning,…
- Tham gia các dự án khác của LOD, SnD và TA theo yêu cầu
tại từng thời điểm.

 • Bằng cấp: Đại học.
 • Kiến thức, kinh nghiệm

- Đã từng trải nghiệm công việc bán hàng/ tư vấn trực tiếp
- Có kiến thức chuyên ngành tài chính bảo hiểm
- Đã từng đứng lớp các module sản phẩm, quy trình,…

 •  Ngoại ngữ: tiếng Anh (TOEIC từ cấp 2 trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương.
 • Yêu cầu khác:

- Power-point: giỏi
- Sử dụng thuần thục các phần mềm Microsoft Office
- Có kiến thức đồ họa, edit phim ảnh sẽ được ưu tiên
 

 • Tải đơn ứng tuyển Techcombank (hoặc CV) và gửi trực tiếp về email: nguyenhtx@techcombank.com.vn
 • Liên hệ tư vấn trực tiếp (028) 3 911 6868 - Số nội bộ 8772/ hoặc Ms Nguyện - 0908631063

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.