Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nganpp@techcombank.com.vn

Employment Information

 • IT - Software, IT - Hardware / Network, IT and Operation Division, Quality Control (QA/QC)
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Khối Vận hành và Công Nghệ
 • Bachelor
 • 1 - 5 Years

Deadline to Apply

31/12/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên Cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ ( IT QM)

1. Trách nhiệm trong xây dựng hệ thống chất lượng:

 • Trực tiếp xây dựng hoặc tư vấn các đơn vị xây dựng các văn bản chất lượng (chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu, checklist).
 • Ban hành/Hỗ trợ ban hành các văn bản chất lượng.
 • Xây dựng các chỉ số và tiêu chuẩn chất lượng cho các hoạt động.
 • Quản lý hệ thống văn bản chất lượng.

2. Trách nhiệm trong kiểm soát chất lượng:

 • Thực hiện kiểm tra chốt chặn trong một số quy trình quan trọng.
 • Đánh giá tuân thủ các quy trình.
 • Đo lường các chỉ tiêu chất lượng.
 • Lập các báo cáo chất lượng.
 • Đào tạo, truyền thông, hướng dẫn cán bộ nhân viên cách thực hiện theo quy trình

3.Trách nhiệm trong cải tiến hệ thống chất lượng:

 • Định kỳ rà soát các quy trình, quy định để cập nhật cho phù hợp với thực tế.
 • Đề xuất và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng.

4. Các trách nhiệm khác:

 • Tham gia các dự án theo phân công.
 • Tham gia xử lý rủi ro theo phân công

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện tử viễn thông.

Am hiểu về ít nhất một lĩnh vực công nghệ thông tin (phát triển phần mềm, vận hành hệ thống, quản lý dự án, đảm bảo an ninh thông tin).

Am hiểu ít nhất một trong các hệ thống Quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng (ISO, CMMI, ITIL, …)

Kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT & Quản lý Chất lượng CNTT

Thành thạo các nghiệp vụ quản lý chất lượng (xây dựng, triển khai, đánh giá, đo lường các qui trình)

Biết cách áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng: ISO9000, CMMI, ITIL, …

Thành thạo trong việc tổ chức thông tin và làm báo cáo

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.