Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nganpp@techcombank.com.vn

Employment Information

 • IT - Software, Advertising / PR / Communications
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Operations and Technology Division
 • 3 - 5 Years

Deadline to Apply

31/08/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên cao cấp đảm bảo ANTT (Pentest)

 • Tham gia các hoạt động tư vấn, đánh giá, kiểm thử ANTT
 • Triển khai các giải pháp đảm bảo An ninh thông tin
 • Xây dựng các chính sách, quy định, tiêu chuẩn an ninh thông tin
 • Tham gia triển khai các tiêu chuẩn PCI, ISO: rà quét, kiểm thử định kỳ
 • Cập nhật các kỹ thuật tấn công, các rủi ro mới đối với hệ thống
 • Phản ứng, xử lý các sự cố an ninh thông tin
 • Có cơ hội tham gia các hội thảo, khóa học chuyên sâu của SANS, Offensive security, ISC2, Blackhat
 • Đạo đức – Trung thực – Tuân thủ
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, truyền thông.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá/kiểm thử ANTT
 • Hiểu rõ các tiêu chuẩn, phương thức kiểm thử ANTT như OWASP/OSSTMM
 • Nắm rõ các kỹ thuật tìm kiếm, phân tích và khai thác điểm yếu,  kỹ thuật hacking, các biện pháp phòng/chống, khắc phục lỗi.
 • Có kiến thức về các mô hình kiến trúc ứng dụng phổ biến, các security model.
 • Biết một trong các ngôn ngữ lập trình Java, .NET, C/C++ , Python
 • Am hiểu và có kinh nghiệm về các giải pháp như Firewall, IPS, WAF, Content Filtering
 • Có kiến thức tốt về Networking, TCP/IP; các hệ điều hành Linux, Unix, Windows; IIS, Apache, Websphere, các hệ cơ sở dữ liệu MSSQL, Oracle.
 • Có các khả năng tư duy logic, lập kế hoạch, quản lý quá trình, quản lý thay đổi, chịu trách nhiệm
 • Ưu tiên ứng viên đã tham gia các cuộc thi an toàn thông tin, Capture Flag; có chứng chỉ an ninh thông tin của SANS, Offensive

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.