Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: liendt2@techcombank.com.vn

Employment Information

  • Strategy and corporate development division
  • Negotiable
  • Team Leader / Supervisor
  • Ha Noi
  • Permanent
  • Strategy and Development Division
  • 4 - 8 Years

Deadline to Apply

31/07/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên cao cấp cơ cấu tổ chức ngân hàng, Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng

- Tham gia xây dựng, đánh giá cơ cấu tổ chức toàn Ngân hàng phù hợp với chiến lược của Ngân hàng theo từng giai đoạn
- Tham gia xây dựng phương pháp luận thiết kế cơ cấu tổ chức, áp dụng cho toàn hàng và cho từng đơn vị trong Ngân hàng
- Tham gia điều phối và tư vấn cho các đơn vị trong Ngân hàng trong việc xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mô hình hoạt động, đảm bảo phù hợp với chiến lược và mô hình kinh doanh, cũng như tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của ngân hàng
- Hỗ trợ điều phối các đơn vị trong việc xây dựng mô hình phối hợp giữa các đơn vị trong Ngân hàng
- Tham gia kiểm soát nội dung xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Ngân hàng, đảm bảo phù hợp với quy định của Ngân hàng
- Hỗ trợ các hoạt động trong việc thành lập các Hội đồng thuộc cấp Điều hành.

+ Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp cao học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có bằng thạc sỹ/MBA từ các trường đại học nước ngoài

+ Am hiểu sâu sắc các hoạt động quản lý kinh doanh trong ngân hàng

+ Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 
- Trình độ ngoại ngữ tương đương tối thiểu IELTS 6.0/ TOEFL 550 hoặc tương đương

+ Hiểu biết về hoạt động cấu trúc/tái cấu trúc doanh nghiệp

+ Hiểu biết về các phương pháp luận, các mô hình thực tiến trong tổ chức doanh nghiệp (tập trung/ phân tán, đối tác phụ trách nghiệp vụ, dịch vụ dùng chung, dịch vụ thuê ngoài)

+ Kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận/ dự án  cấu trúc doanh nghiệp tại các tổ chức lớn, hoặc tại các công ty tư vấn lớn – mảng cấu trúc/ tái cấu trúc doanh nghiệp (ưu tiên kinh nghiệm làm cho các ngân hàng/ công ty tài chính)

+ Kinh nghiệm làm tại các công ty/ các dự án liên quan đến nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh – ưu tiến trong lĩnh vực ngân hàng tài chính

 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV theo mẫu Techcombank/ CV cá nhân về địa chỉ mail liendt2@techcombank.com.vn; Ghi rõ vị trí dự tuyển và địa điểm làm việc mong muốn.

Lưu ý:

+ Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung trong quá trình thi tuyển

+ Techcombank sẽ chỉ liên hệ với những ứng viên đáp ứng yêu cầu

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.