Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: quynhtnn@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Banking, Commercial Banking Division, Corporate banking Division, IT - Software, IT - Hardware / Network, IT and Operation Division, Other
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ho Chi Minh
 • Permanent
 • Khối Vận hành và Công Nghệ
 • College
 • 1 Years

Deadline to Apply

30/09/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên cải tiến quy trình vận hành

 • Trực tiếp xây dựng hoặc tư vấn các đơn vị xây dựng/ cải tiến các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu, checklist
 • Thu thập dữ liệu và tính toán các chỉ tiêu cho các quá trình vận hành của ngân hàng. Tham gia các dự án cải tiến hoạt động và các sáng kiến
 • Ban hành/Hỗ trợ ban hành các văn bản chất lượng cho mảng vận hành.
 • Quản lý hệ thống văn bản chất lượng vận hành.
 • Định kỳ rà soát các quy trình, quy định vận hành để cập nhật cho phù hợp với thực tế
 • Tốt nghiệp chuyên ngành chất lượng hoặc Tài chính, ngân hàng
 • Kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc quản lý chất lượng. Chấp nhận tuyển dụng sinh viên mới ra trường, sẽ được đào tạo đầy đủ.
 • Có kỹ năng phân tích quy trình và xử lý dữ liệu
 • Xử dụng tốt excel và các phần mềm phân tích dữ liệu
 • Ưu tiên am hiểu ít nhất một trong các hệ thống Quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn, kỹ thuật quản lý và cải tiến chất lượng (ISO, TQM, Lean,...)

 

 

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.