Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: phucla@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Sales and Distribution Division, Non-experience, Customer Service, Personal and Financial Service Division, Entry Level / Internship, Banking, Finance / Investment, Online Marketing
 • Competitive
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Khối Bán hàng và Kênh phân phối
 • College
 • Not required

Deadline to Apply

31/12/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại (Telesale)

Gọi điện qua hệ thống Telesales để tư vấn chào bán các sản phẩm Thẻ Tín dụng cho khách hàng cá nhân được phân định trong từng thời kỳ; chốt cuộc hẹn để chuyển cho Chuyên viên Khách hàng Cá nhân của Bộ phận hoặc Chi nhánh để đạt được chỉ tiêu cá nhân đối với phòng ban.

 • Tiếp nhận danh sách khách hàng được phân công, xây dựng kế hoạch bán các sản phẩm bán lẻ của ngân hàng trên địa bàn và danh sách khách hàng được giao.
 • Thực hiện triển khai bán hàng trên các nguồn dữ liệu được phân công (data sẵn có) nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng.
 • Tư vấn đầy đủ các tính năng sản phẩm, các khoản phí, lãi phải trả và hồ sơ phải cung cấp cho khách hàng.
 • Trình độ cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán…
 • Kinh nghiệm chuyên môn về bán hàng, tiếp cận khách hàng qua điện thoại.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng hiểu quả các phương tiện truyền thông; có khả năng thuyết trình tốt đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả
 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả 
 • Tải CV theo mẫu của Techcombank (Ngân hàng ưu tiên xử lý sớm các CV theo mẫu của Ngân hàng và được lưu dưới dạng file Excel) sau đó gửi về địa chỉ mail phucla@techcombank.com.vn
 • Link tải CV theo mẫu của Techcombank: http://bit.ly/CVMAUTC

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.