Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: anhlh14@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Human Resources Division
 • Negotiable
 • Entry Level
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Văn phòng Chuyển đổi (iPMO)
 • 3 Years

Deadline to Apply

30/09/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên gia Sáng kiến chuyển đổi

- Giai đoạn phân tích, chẩn đoán:

 • Thu thập các dữ liệu về con người
 • Quan sát phỏng vấn trên thực địa
 • Phỏng vấn ban lãnh đạo và các cấp quản lý của Ngân hàng
 • Tiến hành các phân tích đánh giá
 • Làm việc nhóm (trong và ngoài) để xác định các vấn đề
 • Đi khảo sát / tham quan các tổ chức trong và ngoài nước (nếu cần thiết)
 • Thực hiện thuê đối tác bên ngoài (trong và ngoài nước) để chẩn đoán (nếu cần): lên tiêu chí lựa chọn đối tác – làm việc các đối tác – thu thập các thông tin về điểm mạnh / sở trường của đối tác – làm việc với đối tác – thống nhất các mục tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện với đối tác – cùng đối tác / giám sát đối tác thực hiện phân tích chẩn đoán
 • Đưa ra nhận định về các lỗ hổng
 • Đánh giá về tác động khi giải quyết các lỗ hổng
 • Lên thứ tự ưu tiên
 • Đề xuất và bảo vệ ý kiến

- Giai đoạn thiết kế:

 • Đề xuất và bảo vệ lịch trình / kế hoạch thiết kế
 • Tiến hành phân tích chuyên sâu
 • Thực hiện thuê đối tác bên ngoài (trong và ngoài nước) để thiết kế (nếu cần): lên tiêu chí lựa chọn đối tác – làm việc các đối tác – thu thập các thông tin về điểm mạnh / sở trường của đối tác – làm việc với đối tác – thống nhất các mục tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện với đối tác – cùng đối tác / giám sát đối tác thực hiện thiết kế
 • Làm việc với các bên liên quan để thực hiện thiết kế tổng thể và chi tiết theo lịch trình
 • Thiết kế từng phần – thí điểm – nghiệm thu – điều chỉnh

- Giai đoạn triển khai:

 • Đặt tiêu chuẩn
 • Bàn giao cho các bên liên quan
 • Huấn luyện các bên liên quan
 • Trực tiếp thực thi những phần cần thiết
 • Giám sát đo lường kết quả
 • Điều chỉnh
 • Tốt nghiệp đại học hoặc cao học/ MBA
 • Uu tiên có kinh nghiệm chuyển đổi/quản lý dự án,
 • Có kinh nghiệm quản lý từ 3 năm trở lên
 • Có kinh nghiệm tư vấn, xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển năng lực
 • Khả năng tư duy chiến lược, Hiểu biết về các lĩnh vực kinh doanh trong ngân hàng
 • Có khả năng phân tích, nhận định tình huống, khả năng làm việc về tài liệu, kiểm toán.
 • Tiếng Anh Tốt.

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.