Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: liendt2@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Human Resources Division, IT - Software
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Human Resource Management Division
 • 5 - 10 Years

Deadline to Apply

31/07/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên gia quản trị hệ thống thông tin nhân sự

 1. Xây dựng hệ thống:Phát triển, quản lý hệ thống     công nghệ thuộc Khối QTNNL (VD: HRM, eLearning…)
 • Là đại diện cho Khối Nhân sự phối hợp với Khối Vận hành và công nghệ đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp liên quan đến công nghệ để thực hiện các nghiệp vụ nhân sự.
 • Quản trị các danh mục của các phần mềm đảm bảo các danh mục được thiết lập thống nhất phù hợp mục đích sử dụng của Ngân hàng.
 • Xây dựng quy định, cơ chế phân quyền, phân cấp sử dụng hệ thống phù hợp với các quy định/ chính sách về nhân sự và an ninh thông tin của Techcombank,
 • Phối hợp với nhà cung cấp để xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành, triển khai hệ thống
 • Thực hiện triển khai các ứng dụng tự động hóa sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nhân sự
 • Quản lý các dự án liên quan đến công nghệ thông tin của Khối QTNNL

b) Quản lý dữ liệu và báo cáo quản trị:

 • Quản lý, duy trì và đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu trong hệ thống.
 • Kiểm soát cảnh báo các đơn vị liên quan và đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo tính chính xác của hệ thống thông tin nhân sự.
 • Thiết kế, thực hiện và cung cấp các báo cáo Dashboard, HRM, eLearing,Training, TAS hàng tháng và báo cáo phát sinh theo yêu cầu.
 • Thống kê, phân tích dữ liệu nguồn nhân lực của toàn hệ thống thông qua hệ thống Dashboard, eLearing, Training, TAS của Nhân sự và cung cấp thông tin nhìn từ bên trong theo phân khúc, phân đoạn dữ liệu nhân sự, hỗ trợ Lãnh đạo Khối đưa ra những quyết định hiệu quả
 • Kiểm soát về kỹ thuật các dữ liệu được cập nhật vào hệ thống, đưa ra các cảnh báo cho người dùng.
 • Quản lý/Cung cấp dữ liệu báo cáo hoạt động nhân sự mang tính hệ thống nhằm hỗ trợ ban Giám đốc Khối đưa ra các quyết định hiệu quả.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc chức năng.

c) Phân tích dữ liệu và báo cáo:

 • Phân tích và thiết lập model các chỉ số đo lường tác động đến ngân hàng và đơn vị trong lĩnh vực Nhân sự

Tối thiểu trình độ đại học

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm ứng dụng, có kinh nghiệm sử dụng hệ thống nhân sự lớn(Peoplesoft, SAP, workday), Có kính nghiệm triển khai(Peoplesoft, SAP, workday)

Khả năng xây dựng & phát triển được các tính năng ,các chương trình ứng dụng về tin học cho hoạt động HR

Kỹ năng kiểm soát về kỹ thuật, rủi ro, bảo mật của các chương trình ứng dụng

Khả năng hỗ trợ nghiệp vụ về các chương trình ứng dụng/ công cụ thực hành thuộc phạm vi quản lý cho các enduser khác trong hệ thống

Am hiểu nghiệp vụ nhân sự

Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc

 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ mail liendt2@techcombank.com.vn; ghi rõ vị trí dự tuyển và địa điểm làm việc mong muốn.

Lưu ý:

+ Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung trong quá trình thi tuyển

+ Techcombank sẽ chỉ liên hệ với những ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.