Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: liendt2@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Banking, Strategy and corporate development division
 • Negotiable
 • Manager
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Strategy and Development Division
 • 7 - 12 Years

Deadline to Apply

31/07/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên gia cơ cấu tổ chức ngân hàng, Khối Chiến lược và Phát triển Ngân hàng

 • Xây dựng, cập nhật, quản lý và giám sát cơ cấu quản trị - điều hành và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng và lộ trình triển khai phù hợp với chiến lược của Ngân hàng
 • Xây dựng và duy trì chiến lược quản trị - điều hành
 • Nghiên cứu, xây dựng và cập nhật phương pháp luận, quy trình và hướng dẫn thiết kế và tái cấu trúc Quản trị Điều hành
 • Nghiên cứu, xây dựng và cập nhật phương pháp thiết kế và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, áp dụng cho các Khối trong toàn ngân hàng
 • Xây dựng và cập nhật các quy định, quy trình thành lập/điều chỉnh cơ cấu tổ chức của các Khối, đơn vị trong Ngân hàng
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức & mô hình hoạt động cho việc thành lập các khối mới: hỗ trợ, hướng dẫn, đưa ra ý kiến cho việc phát triển/điều chỉnh cơ cấu tổ chức & mô hình hoạt động của các Khối, đảm bảo (i) phù hợp với chiến lược & mô hình kinh doanh, (ii) phù hợp với cấu trúc Quản trị - Điều hành của Ngân hàng, (iii) nắm bắt cơ hội phát triển kinh doanh mới, (iv) tối ưu hóa hiệu quả vận hành
 • Tổ chức, hỗ trợ, điều phối, tư vấn, giám sát việc thành lập/điều chỉnh cơ cấu tổ chức của các Khối, đơn vị trong toàn hàng, đảm bảo truyền tải từ mô hình kinh doanh sang cơ cấu tổ chức đi theo định hướng chiến lược của toàn hàng
 • Kiếm soát nội dung và tư vấn xây dựng lộ trình hoàn thiện việc thành lập/điều chỉnh cơ cấu tổ chức
 • Tư vấn và điều phối giữa các Khối để xây dựng mô hình phối hợp (RACI) trong nội bộ và giữa các Khối
 • Kiểm soát các chức năng được thể hiện trong bộ JD JS của các vị trí, đảm bảo thực hiện được chức năng được xác định cho từng đơn vị; tư vấn về mức độ yêu cầu kiến thức, kinh nghiệm, bộ kỹ năng cần thiết để có khả năng đảm trách vị trí được xác định
 • Đề xuất & hỗ trợ thành lập các hội đồng (thuộc BĐH): cấu trúc, thành phần, mô hình hoạt động, sản phẩm đầu ra
 • Quản lý và báo cáo về việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi, bao gồm đề xuất đặc biệt từ các bộ phận
 • Định kỳ phân tích hiện trạng chức năng tổ chức, cơ cấu, cơ chế ra quyết định và kế hoạch chuyển đổi

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp cao học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có bằng thạc sỹ/MBA từ các trường đại học nước ngoài

Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, mảng tư vấn, cơ cấu tổ chức hoặc Kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận/ dự án  cấu trúc doanh nghiệp tại các tổ chức lớn, hoặc tại các công ty tư vấn lớn – mảng cấu trúc/ tái cấu trúc doanh nghiệp (ưu tiên kinh nghiệm làm cho các ngân hàng/ công ty tài chính)

Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 
- Tốt nghiệp chương trình cao học/ đại học ngôn ngữ 100% tiếng Anh, hoặc
- Tối thiểu IELTS 6.5/ TOEFL 600 hoặc trình độ tương đương

Am hiểu về hoạt động cấu trúc/tái cấu trúc doanh nghiệp

Am hiểu các phương pháp luận, các mô hình thực tiến trong tổ chức doanh nghiệp (tập trung/ phân tán, đối tác phụ trách nghiệp vụ, dịch vụ dùng chung, dịch vụ thuê ngoài)

Khả năng xây dựng các phương pháp/ mô hình tính toán, đo lường hiệu quả vận hành (metrics đo lường năng suất)

 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV cá nhân/ CV theo mẫu Techcombank về địa chỉ mail liendt2@techcombank.com.vn; Ghi rõ vị trí dự tuyển và địa điểm làm việc mong muốn

Lưu ý:

+ Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung trong quá trình thi tuyển

+ Techcombank sẽ chỉ liên hệ với những ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.