Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[Thực tập sinh] - Khối Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính Cá nhân (PFS19)

 • Ha Noi
 • Student / Internship
 • Freelance
 • No required
 • Negotiable
 • Personal and Financial Service Division
 • 31/12/2018

Job Benefit

 • Allowances
 • Training & Development

Job Description

Hỗ trợ Quản lý trực tiếp trong các công việc sau:

- Hỗ trợ thực hiện báo cáo tuần/ngày/ tháng cho lãnh đạo trực tiếp

- Hỗ trợ thực hiện làm tài liệu phục vụ báo cáo các loại

- Hỗ trợ các yêu cầu ad-hoc phục vụ nhu cầu phát sinh hàng ngày của bộ phận

- Hỗ trợ giải đáp đơn vị kinh doanh qua email và weblog.

-Tham gia tổ chức các hoạt động chung của bộ phận, trung tâm và Khối

Job Requirement

- Sinh viên năm cuối các trường Đại học thuộc khối ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Công nghệ thông tin... cam kết thực tập toàn thời gian từ tháng 1 đến tháng 4/2019

- Tổng điểm trung bình tính đến kỳ hiện tại đạt khá (7.0 hoặc tương đương) trở lên

- Tiếng Anh giao tiếp ở mức khá (Tương đương TOEIC 450 trở lên)

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt

- Sẵn sàng và khao khát phát triển sự nghiệp của mình tại Ngân hàng

Survey

Which channel do you know about Techcombank alent Network ?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Social Network
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.