Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[Thực tập sinh] Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng (SS19) - Khối bán hàng và kênh phân phối

 • Ha Noi
 • Student / Internship
 • Freelance
 • No required
 • Negotiable
 • Entry Level / Internship
 • 31/12/2018

Job Description

Hỗ trợ quản lý và thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các công việc hỗ trợ kinh doanh được phân công trong từng thời kì theo đúng qui định.

- Thực hiện các công việc hỗ trợ hành chính văn phòng như quản lý cấp phát tài sản, văn thư, chấm công, văn phòng phẩm, nhân sự, lưu kho, chi phí… theo qui định  nội bộ.

- Thực hiện các công việc hỗ trợ phát hành, kích hoạt thẻ, tài khoản, FIB. giải ngân, theo dõi sau vay

- Thực hiện các công việc hỗ trợ sau bán như  nhắc nợ, aftersale.

- Thực hiện các công việc hỗ trợ với đối tác ngoài Techcombank theo từng thời kỳ.

- Thực hiện các công việc hỗ trợ phân tích và thúc đẩy kinh doanh.

- Thực hiện công việc quản lý chất lượng dịch vụ và tuân thủ

Job Requirement

- Sinh viên năm cuối các trường Đại học thuộc khối ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính,... cam kết thực tập toàn thời gian từ tháng 1 đến tháng 4/2019

- Tổng điểm trung bình tính đến kỳ hiện tại đạt khá (7.0 hoặc tương đương) trở lên

- Tiếng Anh giao tiếp ở mức khá (Tương đương TOEIC 450 trở lên)

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt

- Sẵn sàng và khao khát phát triển sự nghiệp của mình tại Ngân hàng

Survey

Which channel do you know about Techcombank alent Network ?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Social Network
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.