Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên thu hồi nợ tín chấp tại Hà Nội Ha Noi 19/02/2019
2 CVCC/ CV Hỗ trợ Sáng kiến, Khối Ngân hàng Giao dịch Ha Noi 16/02/2019
3 Chuyên gia sáng kiến chiến lược (Dự án tối ưu hóa chi nhánh - Branch Optimization Initiative) Ha Noi 14/02/2019
4 Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp SME ( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc ) Ha Noi
Lao Cai
Lang Son
Yen Bai
Ninh Binh
...
14/02/2019
5 Cán bộ biên- phiên dịch dự án Ha Noi 29/01/2019
6 Giao dịch viên ( Làm việc tại: Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc ) Ha Noi
Lao Cai
Lang Son
Yen Bai
Thai Binh
...
23/01/2019
7 Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp tại các tỉnh thành miền Bắc Ha Noi
Lao Cai
Lang Son
Yen Bai
Ninh Binh
...
23/01/2019
8 Chuyên viên khách hàng cá nhân( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc ) Ha Noi
Lao Cai
Lang Son
Yen Bai
Ninh Binh
...
16/01/2019
9 Chuyên viên khách hàng ưu tiên( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc ) Ha Noi
Lao Cai
Lang Son
Yen Bai
Ninh Binh
...
16/01/2019
10 Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc ) Ha Noi
Lao Cai
Lang Son
Yen Bai
Ninh Binh
...
16/01/2019
11 Trợ lý hành chính Ha Noi 05/01/2019
12 Chuyên viên quản lý chứng từ bán lẻ (Cộng tác viên - TTS) Ha Noi 04/01/2019
13 Chuyên gia/Chuyên viên bảo hiểm ( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc ) Ha Noi
Lao Cai
Lang Son
Yen Bai
Ninh Binh
...
07/12/2018
14 Chuyên viên khách hàng cá nhân tại Hà Nội ( Các quận: Long Biên, Gia Lâm, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh) Ha Noi 27/11/2018
15 Giám đốc Phát triển kinh doanh Vùng Ho Chi Minh 26/06/2018
Kết nối LinkedIn
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.