Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên thu hồi nợ tín chấp tại Hà Nội Ha Noi 19/02/2019
2 Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại Ha Noi 16/02/2019
3 Giao dịch viên - Hà Nội (Tất cả quận/huyện nội và ngoại thành) Ha Noi 15/02/2019
4 [Thực tập sinh] - Khối Quản trị Nguồn nhân lực (HR19) Ha Noi 29/01/2019
5 [Tuyển dụng tập trung] - Chuyên viên thanh toán quốc tế (TSO) - [Khu vực HCM] Ho Chi Minh 24/01/2019
6 Giao dịch viên ( Làm việc tại: Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc ) Ha Noi
Lao Cai
Lang Son
Yen Bai
Thai Binh
...
23/01/2019
7 [Thực tập sinh] Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng (SS19) - Khối bán hàng và kênh phân phối Ha Noi 16/01/2019
8 Chuyên viên quản lý chứng từ bán lẻ (Cộng tác viên - TTS) Ha Noi 04/01/2019
9 Tuyển dụng tập trung - Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân (CSO) - [Khu vực HCM] Ho Chi Minh 03/12/2018
10 Chuyên gia/Chuyên viên bảo hiểm ( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc ) Ha Noi
Lao Cai
Lang Son
Yen Bai
Ninh Binh
...
07/12/2018
11 Tuyển dụng tập trung - Chuyên viên Khách hàng ưu tiên (RMP) - [Khu vực HCM] Ho Chi Minh 03/12/2018
12 Tuyển dụng tập trung - Chuyên viên Khách hàng cá nhân (RBO) – [Khu vực HCM] Ho Chi Minh 03/12/2018
13 Tuyển dụng tập trung - Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM) - [Khu vực HCM] Ho Chi Minh 03/12/2018
14 Tuyển dụng tập trung - Giao dịch viên (Teller) – [Khu vực HCM] Ho Chi Minh 03/12/2018
15 [Thực tập sinh] - Khối Quản trị Nguồn nhân lực (HR19) Ha Noi
Ho Chi Minh
01/12/2018
16 Thực tập sinh - Kiểm soát tín dụng và hỗ trợ Kinh Doanh (CCA) Ho Chi Minh 07/01/2019
Kết nối LinkedIn
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.