Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên khánh tiết Ha Noi 21/02/2019
2 Chuyên viên Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Ha Noi 20/02/2019
3 Chuyên viên thu hồi nợ tín chấp tại Hà Nội Ha Noi 19/02/2019
4 Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ khách hàng Ho Chi Minh 15/02/2019
5 Giao dịch viên - Hà Nội (Tất cả quận/huyện nội và ngoại thành) Ha Noi 15/02/2019
6 Chuyên viên quản lý dịch vụ khách hàng doanh nghiệp SME ( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc ) Lang Son
Yen Bai
Ninh Binh
Thai Binh
Thanh Hoa
...
01/02/2019
7 Tuyển dụng tập trung - CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - Khu vực miền Bắc Ha Noi
Lao Cai
Lang Son
Yen Bai
Ninh Binh
...
31/01/2019
8 Tuyển dụng tập trung - CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - Khu vực miền Bắc Ha Noi
Lao Cai
Lang Son
Yen Bai
Ninh Binh
...
31/01/2019
9 Chuyên viên hỗ trợ (Hubvin) Ho Chi Minh 30/01/2019
10 [Tuyển dụng tập trung] - Chuyên viên thanh toán quốc tế (TSO) - [Khu vực HCM] Ho Chi Minh 24/01/2019
11 Giao dịch viên ( Làm việc tại: Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc ) Ha Noi
Lao Cai
Lang Son
Yen Bai
Thai Binh
...
23/01/2019
12 Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc ) Ha Noi
Lao Cai
Lang Son
Yen Bai
Ninh Binh
...
16/01/2019
13 Chuyên viên quản lý chứng từ bán lẻ (Cộng tác viên - TTS) Ha Noi 04/01/2019
14 Tuyển dụng tập trung - Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân (CSO) - [Khu vực HCM] Ho Chi Minh 03/12/2018
15 Chuyên gia/Chuyên viên bảo hiểm ( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc ) Ha Noi
Lao Cai
Lang Son
Yen Bai
Ninh Binh
...
07/12/2018
16 Tuyển dụng tập trung - Chuyên viên Khách hàng ưu tiên (RMP) - [Khu vực HCM] Ho Chi Minh 03/12/2018
17 Tuyển dụng tập trung - Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM) - [Khu vực HCM] Ho Chi Minh 03/12/2018
18 Tuyển dụng tập trung - Giao dịch viên (Teller) – [Khu vực HCM] Ho Chi Minh 03/12/2018
19 Chuyên viên Chăm sóc khách hàng (IB) Ho Chi Minh 13/02/2019
20 Chuyên viên Bán hàng qua Điện thoại Ho Chi Minh 24/01/2019
Kết nối LinkedIn
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.