Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Giám đốc trung tâm thu giữ tài sản đảm bảo -TECHCOMBANK AMC

 • Hà Nội (Quận Hai Bà Trưng)
 • Giám đốc
 • Lương thỏa thuận
 • Bất động sản, Bán hàng / Kinh doanh, Bán hàng và Kênh phân phối, Chiến lược và phát triển ngân hàng, Chứng khoán, Dịch vụ khách hàng, Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, Giáo dục / Đào tạo, Khách hàng định chế tài chính, Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Nguồn Vốn và Thị trường Tài chính, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Quản lý điều hành, Thu mua / Vật tư, Tài chính kế hoạch, Tài chính / Đầu tư
 • Tuyển dụng
 • 31/08/2017

Mô Tả Công Việc

A. Mục tiêu:
1. Chỉ đạo, kiểm soát công tác lập kế hoạch nhận bàn giao/thu giữ TSBĐ của Trung tâm.
2. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kế hoạch nhận bàn giao/thu giữ TSBĐ của Trung tâm theo phê duyệt của Cấp có thẩm quyền.
3. Tổ chức, quản lý và điều hành Trung tâm hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được giao.

B. Trách nhiệm chính :
1/ Quy định về tuân thủ:
- Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ty; quy định pháp luật
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết về chỉ tiêu, chất lượng.
- Thực hiện công việc theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công tyTrách nhiệm:1. Chỉ đạo, kiểm soát công tác (i) lập/xây dựng kế hoạch nhận bàn giao/thu giữ TSBĐ và (ii) tổ chức thực hiện kế hoạch nhận bàn giao/thu giữ TSBĐ theo phê duyệt của Cấp có thẩm quyền trong phạm vi Trung tâm phụ trách.

2. Đề xuất/Trình/Quyết định phương án nhận bàn giao/thu giữ TSBĐ:
- Quyết định/thông qua phương án nhận bàn giao/thu giữ TSBĐ theo phân cấp/ủy quyền của Cấp có thẩm quyền.
- Chỉ đạo, kiểm soát, thông qua phương án nhận bàn giao/thu giữ TSBĐ trước khi trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt; và/hoặc
- Đề xuất ý kiến về các vấn đề liên quan đến phương án  nhận bàn giao/thu giữ TSBĐ; và/hoặc Tư vấn cho Ban lãnh đạo và/hoặc các bên thứ ba về các vấn đề liên quan đến việc nhận bàn giao/thu giữ TSBĐ, xử lý và thu hồi nợ;

3. Thực hiện phương án nhận bàn giao/thu giữ TSBĐ theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền:
- Ký các văn bản/tài liệu để triển khai việc nhận bàn giao/thu giữ TSBĐ theo phân cấp/ủy quyền của Cấp có thẩm quyền hoặc kiểm soát/thông qua nội dung văn bản trước khi trình Cấp có thẩm quyền ký.
- Chỉ đạo/kiểm soát việc phối hợp tham gia giải quyết và/hoặc trực tiếp phối hợp với các đơn vị/bộ phận nghiệp vụ khác giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình nhận bàn giao/thu giữ TSBĐ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng, CQNN có thẩm quyền, cơ quan đài báo...)
- Trực tiếp tham gia xử lý, triển khai phương án nhận bàn giao và/hoặc thu giữ tài sản bảo đảm đối với một số vụ việc phức tạp hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty;

4. Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
- Quản lý nguồn lực (xây dựng định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho cán bộ nhân viên, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên) trong Trung tâm, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng;
- Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách hoạt động của Trung tâm theo hạn mức đã được duyệt;
- Quản lý và chỉ đạo thực hiện các công việc trong Trung tâm theo các mục tiêu/kế hoạch của công việc, trách nhiệm của Trung tâm trên cơ sở tuân thủ, áp dụng, vận dụng pháp luật, quy định của Công ty, Techcombank.
- Chịu trách nhiệm quyết định các công việc của Trung tâm; Đảm bảo các hoạt động của Trung tâm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ của Trung tâm;
- Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty, Techcombank.

5. Chỉ đạo công tác tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả nhận bàn giao/thu giữ TSBĐ theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền với từng vụ việc.

6. Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống và/ hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức khác có liên quan để phục vụ công tác xử lý và thu hồi nợ đạt hiệu quả.

7. Chỉ đạo việc cung cấp, tổng hợp, xử lý các thông tin liên quan trong quá trình nhận bàn giao/thu giữ TSBĐ, xử lý thu hồi khoản nợ của Trung tâm; 

8. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền.

 

Yêu Cầu Công Việc

I/ Báo cáo công việc:

• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền
• Cấp báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng Thu giữ tài sản cá nhân, Trưởng phòng thu giữ tài sản doanh nghiệp
• Quan hệ nội bộ: Các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty
• Quan hệ bên ngoài: 
- Các Phòng ban nghiệp vụ của Techcombank; 
- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyên như Chính quyền địa phương, tổ chức/cá nhân có liên quan khác.

II. Kiến thức, Kinh nghiệm

1. Bằng cấp nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học

2. Kiến thức chyên môn:
- Am hiểu về TCB: Nắm được cơ bản về chính sách, hoạt động của TCB
- Am hiểu về chức năng hoạt động của AMC: Nắm được các chức năng, hoạt động cơ bản của AMC
- Am hiểu về nghiệp vụ XLN

3. Kinh nghiệm:
- Chuyên môn: Tham gia hoạt động XLN tối thiểu 05 năm
- Quản lý: Có khả năng quản lý, lãnh đạo nhóm, tối thiểu 05 năm

4. Ngoại ngữ: TOEIC

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Talent Network của Techcombank thông qua :

 • Internet, quảng cáo banner
 • Báo / Tạp chí, truyền hình
 • Bạn bè, người thân
 • Mạng xã hội
 • Khác

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.