Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Giám đốc Chi nhánh chuẩn (Khu vực TP.HCM)

 • Hồ Chí Minh
 • Giám đốc
 • Lương thỏa thuận
 • Ngân hàng
 • 28/07/2017

Mô Tả Công Việc

Mục tiêu: Quản lý toàn bộ hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo đạt được các chỉ tiêu KPIs về bán hàng và chất lượng dịch vụ được giao

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Quản lý nguồn nhân lực:

Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triên cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong khu vực, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng:

 • Truyền thông, định hướng cho cán bộ trong đơn vị thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống
 • Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình quy định của ngân hàng.
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị
 • Xây dựng định biên nhân sự đảm bảo cho mô hình của đơn vị hoạt động ổn định.
 • Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho đơn vị
 • Định kỳ thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên tại đơn vị theo quy định
 • 2. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh:

- Triển khai các hoạt động kinh doanh tại đơn vị theo định hướng hoạt động của các Khối Kinh doanh và của Techcombank từng thời kỳ

- Giao chỉ tiêu, điều phối, hỗ trợ, kèm cặp, giám sát đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu của cán bộ nhân viên tại chi nhánh

- Theo dõi và quản lý mức độ hoàn thành công việc so với ngân sách và chỉ tiêu

- Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách hoạt động của chi nhánh theo hạn mức đã được duyệt.

- Triển khai/ duy trì và kiểm soát/ đánh giá thường xuyên/ định kỳ các hoạt động kinh doanh/ dịch vụ tại đơn vị.

- Các hoạt động hàng ngày:

 • Đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động bán tại đơn vị
 • Trực tiếp bán hàng và hướng dẫn đội ngũ bán hàng tại đơn vị
 • Phê duyệt và ký các khoản cấp tín dụng trong phạm vi thẩm quyền
 • Phê duyệt các khoản chi tiêu tài chính trong phạm vi thẩm quyền
 • Làm việc với Giám đốc Vùng về các chương trình quảng bá sản phẩm và  hoạt động đào tạo
 • Kết hợp với các đơn vị bán khác và  Khối S&D nhằm đảm bảo hoạt động bán hiệu quả.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Vùng theo từng thời kỳ.

3. Quản lý chất lượng dịch vụ:

- Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng quy định của các Bộ tiêu chuẩn CLDV của ngân hàng.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ tại các vị trí công tác đặc biệt các vị trí trực tiếp tiếp xúc với khách hàng trong đơn vị.

- Lên kế hoạch, định kỳ trực tiếp tiếp xúc, phỏng vấn khách hàng để tiếp thu ý kiến và xây dựng/ củng cố  chất lượng dịch vụ  tại đơn vị.

4. Quản lý tính tuân thủ:

- Triển khai đồng bộ các tiêu chí theo nguyên tắc ứng xử các vấn đề liên quan đến tuân thủ

- Kiểm soát mức độ tuân thủ của đơn vị đối với các nội quy, quy định, quy trình chuẩn của ngân hàng

- Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs

5. Quản lý tình trạng nợ:

- Đảm bảo cán bộ tại đơn vị triển khai đẩy đủ các bước theo quy định kiểm soát vay của ngân hàng

- Kiểm soát chặt chẽ tình trạng nợ có vấn đề và xử lý nợ có vấn đề tại đơn vị

- Tổ chức triển khai các công tác nhắc nợ/thu hồi nợ thường xuyên tại đơn vị

- Trực tiếp tham gia kiểm tra thực tế các khách hàng có nợ xấu nhóm 2 cùng cán bộ của đơn vị (thực hiện hàng tuần).

- Đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về các phương thức mới nhằm cải thiện nợ có vấn đề tại đơn vị cho Giám đốc vùng.

6. Phát triển kênh bán hàng tại địa phương:

- Phân tích tiềm năng thị trường; Phân tích đối thủ cạnh tranh tại địa phương tìm kiếm cơ hội/ hoạt động kinh doanh cho đơn vị.

- Tìm kiếm khách hàng, phát triển nguồn khách hàng cho đơn vị

- Tạo dựng và duy trì mối liên hệ với khách hàng tiềm năng trên địa bàn

7. Thiết lập quan hệ với địa phương:

- Quan hệ / giao lưu với các ban ngành/ tổ chức /UBND tại nơi đặt trụ sở của Đơn vị

- Đại diện ngân hàng , xây dựng và gìn giữ hình ảnh của ngân hàng tại địa bàn.

- Thực hiện và quản lý các hoạt động vì cộng đồng do Techcombank triển khai trên địa bàn.

Trách nhiệm:

1. Quản lý nguồn nhân lực:  

- Chịu trách nhiệm về năng lực và trình độ nghiệp vụ của cán bộ trong đơn vị.

- Chịu trách nhiệm về tính liên tục/ nhất quán trong định hướng kinh doanh tại đơn vị.

- Chịu trách nhiệm về tínhchính xác, công bằng, minh bạch trong đánh giá hiệu quả công việc của CBNV tại đơn vị.

2. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh:

- Kiểm soát rủi ro vận hành của đơn vị trong quá trình hoạt động, đảm bảo tính liên tục/ nhất quán khi triển khai các dịch vụ của ngân hàng.

- Chịu trách nhiệm trước những sai sót/ vi phạm trong hoạt độnggây hiệu quả nghiêm trọng tới doanh thu/ chi phí và uy tín của đơn vị và ngân hàng.

- Chịu trách nhiệm với các công việc khác được giao trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình.

3. Quản lý chất lượng dịch vụ:

- Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ tại đơn vị thể hiện qua kết quả thực hiện các chương trình 5S, Chương trình khách hàng bí mật và Phản hồi yêu cầu khách hàng qua Call Center,

4. Quản lý tính tuân thủ:

- Chịu trách nhiệm về những sai sót trong qua trình thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh/chỉ đạo cá nhân hoặc truyền thông không đầy đủ tới các cấp bên dưới do mình quản lý

5. Quản lý tình trạng nợ:

- Chịu trách nhiệm về tình trạng nợ có vấn đề và kiểm soát nợ có vấn đề do yếu tố chủ quan tại đơn vị- Có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận giám sát tín dụng, AMC, quản trị rủi ro và các đơn vị khác trong việc xử lý nợ có vấn đề

6. Phát triển kênh bán hàng tại địa phương

- Nắm rõ thị trường, đối thủ và nhu cầu dịch vụ tại địa bàn quản lý

- Đại diện ngân hàng, xây dựng và giữ gìn hình ảnh của ngân hàng tại địa bàn

7. Thiết lập quan hệ với địa phương:

- Duy trì mối quan hệ với các cấp, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương

 

Báo cáo:

 • Cấp lãnh đạo trực tiếp/Direct manager: Giám đốc vùng
 • Cấp báo cáo trực tiếp/Direct report level: Các cán bộ trong chi nhánh Chuẩn.  
 • Quan hệ nội bộ: quản lý tất cả các cán bộ trong chi nhánh; Khối PFS, Khối Quản trị rủi ro, Khối Treasury, Khối O&T, Công ty quản lý tài sàn AMC, Khối Marketing, Khối HR, Khối Corm and
 • Quan hệ bên ngoài: Khách hàng cá nhân, các cơ quan hành chính tại địa phương; đối thủ cạnh tranh,

Yêu Cầu Công Việc

 • Bằng cấp: tốt nghiệp Đại học.
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế.
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng lĩnh vực liên quan trong đó tối thiểu 1 năm ở vị trí Giám đốc mảng SME/PFS/DVKH/Priority (hoặc tương đương)
 • Kiến thức: Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng; Quy định của Pháp luật có liên quan.
 • Yêu cầu khác: Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm văn phòng, tài chính ngân hàng
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Talent Network của Techcombank thông qua :

 • Internet, quảng cáo banner
 • Báo / Tạp chí, truyền hình
 • Bạn bè, người thân
 • Mạng xã hội
 • Khác

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.