Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Chuyên viên Phòng Pháp chế và kiểm soát tuân thủ

 • Hà Nội
 • Nhân viên
 • Cạnh Tranh
 • Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư, Luật / Pháp lý
 • Tuyển dụng
 • 31/07/2017

Mô Tả Công Việc

I. Quy định về tuân thủ:

Cán bộ nhân viên phải:
- Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ty; quy định pháp luật
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết về chỉ tiêu, chất lượng.
- Thực hiện công việc theo sự phân công của Cấp quản lý và Ban lãnh đạo Công ty

II. Trách nhiệm

1. Tư vấn pháp lý
- Phân tích, đánh giá, đưa ra ý kiến pháp lý đối với hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát của AMC; các vướng mắc pháp lý liên quan đến quan hệ lao động, kỷ luật; các hoạt động nghiệp vụ của Công ty; các tranh chấp phát sinh, vụ việc khiếu nại, tố cáo, vướng mắc, mâu thuẫn với đối tác bên ngoài.

- Phân tích, đánh giá, đưa ra ý kiến pháp lý đối với hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát của AMC; các vướng mắc pháp lý liên quan đến quan hệ lao động, kỷ luật; các hoạt động nghiệp vụ của Công ty; các tranh chấp phát sinh, vụ việc khiếu nại, tố cáo, vướng mắc, mâu thuẫn với đối tác bên ngoài.
- Tư vấn pháp lý đối với các vụ việc, các vướng mắc phát sinh trong hoạt động xử lý nợ.
- Đưa ý kiến tư vấn pháp lý đối với các vụ việc/yêu cầu khác phát sinh trong hoạt động của công ty
2. Về Kiểm soát/dự thảo Hợp đồng/quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, văn bản:
- Tư vấn, kiểm soát tính pháp lý của hợp đồng, giao dịch; Phân tích, có ý kiến pháp lý đối với việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trong các trường hợp phát sinh tranh chấp;
- Soạn thảo/tham gia soạn thảo các Dự thảo Hợp đồng/văn bản thỏa thuận của Công ty với các đối tác bên ngoài.
- Tham gia góp ý hoặc xây dựng các quy trình/quy chế, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của Công ty.
3. Cập nhật, tổng hợp, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty/các văn bản nội bộ Công ty; tư vấn, giải thích, hướng dẫn áp dụng/giải thích qui định pháp luật/ qui định nội bộ Công ty,đặc biệt trong công tác xử lý, thu hồi nợ;
4. Thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ thông qua các hoạt động sau:
- Hoạt động kiểm tra quá trình tác nghiệp định kỳ, giám sát từ xa nhằm phát hiện, ngăn ngừa rủi ro và đảm bảo chất lượng kiểm soát;
- Thiết lập và triển khai cơ chế rà soát các quy trình hoạt động nhằm phát hiện các rủi ro, đề xuất và theo dõi việc triển khai các biện pháp giảm rủi ro;
- Các chương trình tự đánh giá rủi ro hoạt động và các chốt kiểm soát;
- Cơ chế báo cáo chỉ số rủi ro chính;
- Cơ chế theo dõi hoạt động khắc phục các điểm rủi ro còn tồn tại được phát hiện qua các đợt kiểm tra & tự đánh giá;
- Xây dựng và duy trì thư viện báo cáo phân tích nguyên nhân gốc rẽ của rủi ro phát sinh và biện pháp phòng ngừa rủi ro, truyền thông để giảm thiểu rủi ro hoạt động toàn công ty;
5. Truyền thông về rủi ro hoạt động& các chốt kiểm soát của Công ty, xây dựng các quy trình kiểm soát rủi ro hoạt động & công cụ đo lường, kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro hoạt động.
6. Đầu mối tổng hợp thông tin về các rủi ro phát sinh trong hoạt động tại các đơn  vị, lập báo cáo Đơn vị chức năng của Ngân hàng.
7. Tư vấn hỗ trợ  lãnh đạo Phòng/Trung tâm, công ty trong việc giải quyết các vấn đề rủi ro hoạt động phát sinh nhằm nâng cao chất lượng xử lý nghiệp vụ
8. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ theo Kế hoạch đã được phê duyệt.
9. Báo cáo Trưởng nhóm/trưởng phòng về kết quả/tiến độ thực hiện công việc được phân công/giao phụ trách định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
10. Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống và/ hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan để phục vụ công việc đạt hiệu quả.
11. Đầu mối cung cấp, tiếp nhận, tổng hợp và xử lý các thông tin liên quan đến công việc được giao/phụ trách hoặc theo chỉ đạo của Cấp quản lý và/hoặc Cấp lãnh đạo.
12. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền.

III. Báo cáo công việc:

- Cấp lãnh đạo trực tiếp: Trưởng nhóm/Trưởng phòng
- Cấp báo cáo trực tiếp: Không có
- Quan hệ nội bộ: Các đơn vị, phòng ban tại Công ty
- Quan hệ bên ngoài: Các Phòng ban nghiệp vụ của Techcombank; Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Yêu Cầu Công Việc

A. Kiến thức, Kinh nghiệm

1. Bằng cấp/Nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật

2. Kiến thức chuyên môn:
- Am hiểu về TCB: Nắm được cơ bản về chính sách, hoạt động của TCB
- Am hiểu về chức năng hoạt động của AMC: Nắm được các chức năng, hoạt động cơ bản của AMC
- Am hiểu về nghiệp vụ XLN: Nắm được cơ bản về nghiệp vụ XLN

3. Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh): TOEIC 450

B. Kỹ năng chuyên môn

1. Có kiến thức tốt về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực xử lý nợ, tài chính ngân hàng, đầu tư, kinh doanh bất động sản.

2. Có kiến thức và kinh nghiệm về kiểm soát tuân thủ, kiểm soát rủi ro vận hành.

C. Năng lực cốt lõi

C1. Năng lực chung

1. Khả năng  áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả 

2. Khả năng làm việc theo nhóm

3. Tinh thần trách nhiệm

4. Mức độ liêm trực trong công việc

C2. Năng lực cốt lõi chuyên môn/đặc thù 

1. Khả năng làm việc hướng tới kết quả

2. Khả năng đàm phán

3. Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác

4. Khả năng làm việc chi tiết

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Talent Network của Techcombank thông qua :

 • Internet, quảng cáo banner
 • Báo / Tạp chí, truyền hình
 • Bạn bè, người thân
 • Mạng xã hội
 • Khác

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.