Bạn biết đến website tuyển dụng của Techcombank qua:

  • Xem kết quả

Nhu Cầu Tuyển Dụng

Hiển thị việc làm từ 1 - 20 của 37 việc làm
STT Ngày đăng Tên công việc Địa điểm Lương
1 28/08/2014 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Mô tả công việc:+ Lập kế hoạch kinh doanh/lên ngân sách+ Tiếp cận các sản phẩm của ngân hàng dành...

Hết hạn nhận hồ sơ: 27/10/2014

Bà Rịa - Vũng Tàu, HCM Cạnh tranh
2 26/08/2014 Giám đốc Chi nhánh

Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ...

Hết hạn nhận hồ sơ: 25/10/2014

Hà Nội, HCM Thỏa thuận
3 26/08/2014 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lập, tổ chức triển khai kế hoạch, chương trình hành động mảng dịch vụ khách hàng SME tại đơn...

Hết hạn nhận hồ sơ: 25/10/2014

Hà Nội, HCM Thỏa thuận
4 26/08/2014 Giám đốc Khách hàng Cá nhân

Lập kế hoạch/lên ngân sách Đóng góp ý kiến cho Giám đốc CN về tiềm năng bán lẻ tại CN ...

Hết hạn nhận hồ sơ: 25/10/2014

Hà Nội, HCM Thỏa thuận
5 26/08/2014 Chuyên viên Marketing sản phẩm Khách hàng doanh nghiệp

CHUYÊN VIÊN MARKETING KHDN * Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Marketing ....

Hết hạn nhận hồ sơ: 25/10/2014

HCM Thỏa thuận
6 26/08/2014 Chuyên viên cao cấp phân tích và báo cáo

Phân tích các hoạt động trong Khối tương tác với các Khối khác trong ngân hàng.Phân tích các số liệu...

Hết hạn nhận hồ sơ: 25/10/2014

Hà Nội Cạnh tranh
7 26/08/2014 Giám đốc phân tích và báo cáo

Tổng hợp và phân tích các hoạt động của Khối.Thực hiện lập kế hoạch và báo cáo các hoạt động, ...

Hết hạn nhận hồ sơ: 25/10/2014

Hà Nội, HCM Cạnh tranh
8 26/08/2014 Trưởng nhóm Quản lý tài sản

Quản lý và điều phối cấp phát tài sản của ngân hàng ( thiết bị tin học, thiết bị văn phòng, thiết bị...

Hết hạn nhận hồ sơ: 25/10/2014

Hà Nội Cạnh tranh
9 25/08/2014 Chuyên viên Khách hàng Cao cấp

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CAO CẤP (RM priority)Phòng DVKG cao cấp – Chi nhánh – Khối...

Hết hạn nhận hồ sơ: 24/10/2014

HCM Cạnh tranh
10 25/08/2014 Chuyên viên Quản lý Tiền tệ và Tài trợ Thương mại

CHUYÊN QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI Trách nhiệm chính / Key accountabilities ...

Hết hạn nhận hồ sơ: 24/10/2014

HCM Thỏa thuận
11 25/08/2014 Trưởng nhóm xử lý nợ

TRƯỞNG NHÓM QUẢN LÝ NỢ Chức Năng, nhiệm vụ: Định kỳ cập nhật danh sách Công việc và hỗ...

Hết hạn nhận hồ sơ: 24/10/2014

HCM Cạnh tranh
12 25/08/2014 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Chuyên viên khách hàng cá nhân( RBO)Mô tả công việc:+ Lập kế hoạch kinh doanh/lên ngân sách+ Tiếp...

Hết hạn nhận hồ sơ: 24/10/2014

HCM Thỏa thuận
13 25/08/2014 Chuyên viên kiểm tra

CHUYÊN VIÊN KIỂM TRA MIỀN NAM   Chịu trách nhiệm triển khai...

Hết hạn nhận hồ sơ: 24/10/2014

HCM Thỏa thuận
14 25/08/2014 Giám đốc Khách hàng Cá nhân

Giám đốc Khách hàng cá nhân Quản lý các hoạt động và hiệu quả của nhóm bán lẻ tại chi...

Hết hạn nhận hồ sơ: 24/10/2014

HCM Thỏa thuận
15 25/08/2014 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

Chuyên viên KH doanh nghiệp Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách...

Hết hạn nhận hồ sơ: 24/10/2014

HCM Thỏa thuận
16 20/08/2014 Chuyên viên Thẩm định Upper SME

Chuyên viên thẩm định USME- bậc 1Trung tâm Tín dụng doanh nghiệp HO Trách nhiệm chính:  ...

Hết hạn nhận hồ sơ: 19/10/2014

Hà Nội Cạnh tranh
17 20/08/2014 Chuyên viên Định giá Tài sản Bảo đảm

Chuyên viên cao cấp- Phòng Quản trị Danh mục và giám sát TSBĐ- Trung tâm Quản lý và Giám sát TSBĐ...

Hết hạn nhận hồ sơ: 19/10/2014

Hà Nội Cạnh tranh
18 20/08/2014 Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản nợ và có

Chuyên viên cao cấp quản lý chất lượng nợKhối Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính cá nhânMục tiêu ...

Hết hạn nhận hồ sơ: 19/10/2014

Hà Nội Cạnh tranh
19 20/08/2014 Chuyên viên bán hàng qua điện thoại

Vị trí (1)Chuyên viên Bán Hàng qua Điện ThoạiBán hàng qua Điện Thoại –KD&CSKHMB - Khối...

Hết hạn nhận hồ sơ: 19/10/2014

Hà Nội Cạnh tranh
20 20/08/2014 Chuyên viên phát triển sản phẩm thẻ

Chuyên viên Phát triển sản phẩm thẻ Thẻ & DVCNT - Khối DVNH & TCCN Mục tiêu / Objective (3)...

Hết hạn nhận hồ sơ: 19/10/2014

Hà Nội Thỏa thuận
Hiển thị việc làm từ 1 - 20 của 37 việc làm