Bạn biết đến website tuyển dụng của Techcombank qua:

  • Xem kết quả

Nhu Cầu Tuyển Dụng

Hiển thị việc làm từ 1 - 20 của 55 việc làm
STT Ngày đăng Tên công việc Địa điểm Lương
1 16/09/2014 Giao dịch viên

Vị trí: Giao dịch viênTrách nhiệm chính:1. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy...

Hết hạn nhận hồ sơ: 15/11/2014

HCM Thỏa thuận
2 16/09/2014 Chuyên viên

CHUYÊN VIÊN  CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG- CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (CÔNG TY SAO MỘC)  ...

Hết hạn nhận hồ sơ: 15/11/2014

HCM Thỏa thuận
3 15/09/2014 Chuyên viên Quản lý dữ liệu và hỗ trợ giao dịch

  Đảm bảo nhập đầy đủ, đúng các thông số tỷ giá, lãi suất,...

Hết hạn nhận hồ sơ: 14/11/2014

Hà Nội Thỏa thuận
4 15/09/2014 Chuyên viên quản lý chứng từ bán lẻ

Kiểm soát  tính chính xác, tính tuân thủ của các loại hồ sơ do chuyên viên thực hiện: hồ sơ hạn...

Hết hạn nhận hồ sơ: 14/11/2014

Hà Nội Thỏa thuận
5 15/09/2014 Trưởng nhóm

TRƯỞNG NHÓM, PHÒNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP, AMC MN   ...

Hết hạn nhận hồ sơ: 14/11/2014

HCM Cạnh tranh
6 15/09/2014 Chuyên viên xử lý nợ

CHUYÊN VIÊN PHÒNG TỐ TỤNG DOANH NGHIỆP   Trách nhiệm...

Hết hạn nhận hồ sơ: 14/11/2014

HCM Thỏa thuận
7 15/09/2014 Chuyên viên bán hàng qua điện thoại

- Tiếp nhận danh sách khách hàng được phân công, xây dựng kế hoạch bán các sản phẩm bán lẻ của...

Hết hạn nhận hồ sơ: 14/11/2014

HCM Thỏa thuận
8 12/09/2014 Chuyên viên Marketing

Chức danh Chuyên Viên Quản Lý Thương Hiệu Mô tả công việc Position: Chuyên viên...

Hết hạn nhận hồ sơ: 11/11/2014

Hà Nội Cạnh tranh
9 12/09/2014 Chuyên viên vận hành chi nhánh

  Thực hiện việc kiểm soát chứng từ phát sinh tại các...

Hết hạn nhận hồ sơ: 11/11/2014

Hà Nội Thỏa thuận
10 12/09/2014 Giám đốc Ban

1. Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ...

Hết hạn nhận hồ sơ: 11/11/2014

Hà Nội Thỏa thuận
11 12/09/2014 Chuyên viên kiểm soát chất lượng

+ Tham gia hỗ trợ triển khai các hệ thống và tiêu chuẩn quản lý, đảm bảo chất lượng cho các đơn vị,...

Hết hạn nhận hồ sơ: 11/11/2014

Hà Nội Thỏa thuận
12 10/09/2014 Chuyên viên quản lý chứng từ doanh nghiệp

Mô tảcông việc:1. Đảm bảo tính chính xác, tính tuân thủ trong việc soạn thảo hồ sơ tín dụng (giải...

Hết hạn nhận hồ sơ: 09/11/2014

HCM Thỏa thuận
13 10/09/2014 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

Vị trí: Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công việc chính: Tìm kiếm, tiếp xúc, bán...

Hết hạn nhận hồ sơ: 09/11/2014

HCM Cạnh tranh
14 10/09/2014 Giám đốc Khách hàng Cá nhân

Giám đốc Khách hàng cá nhân Quản lý các hoạt động và hiệu quả của nhóm bán lẻ tại chi...

Hết hạn nhận hồ sơ: 09/11/2014

HCM Thỏa thuận
15 10/09/2014 Giám đốc quản lý vận hành khu vực

Quản lý chung toàn bộ hoạt động hỗ trợ, vận hành chi nhánh theo các cụm, các chi nhánh đã được phân...

Hết hạn nhận hồ sơ: 09/11/2014

Cần Thơ Cạnh tranh
16 10/09/2014 Chuyên viên thẩm định

CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ - CÔNG TY SAO MỘCMô tả công việc:Thực hiện thẩm định giá tài sản cho khách...

Hết hạn nhận hồ sơ: 09/11/2014

Hưng Yên, Lâm Đồng Thỏa thuận
17 09/09/2014 Chuyên viên Quản trị rủi ro hoạt động

I. Mục tiêu: 1.    Thực hiện chức năng đánh giá và kiểm soát rủi ro hoạt động (RRHĐ)...

Hết hạn nhận hồ sơ: 08/11/2014

Hà Nội Thỏa thuận
18 08/09/2014 Chuyên viên phát triển BPM

A. Mục tiêu:Nghiên cứu và thực hiện các yêu cầu phát triển/sửa đổi các hệ thống Tự động hóa quy...

Hết hạn nhận hồ sơ: 07/11/2014

Hà Nội Thỏa thuận
19 08/09/2014 Chuyên viên phát triển Thẻ và e-channels

- Thực hiện các yêu cầu phát triển/sửa đổi hệ thống E-Channels. Thực hiện các nhiệm vụ vận hành tầng...

Hết hạn nhận hồ sơ: 07/11/2014

Hà Nội Thỏa thuận
20 08/09/2014 Chuyên viên Chất lượng dịch vụ

  Xây dựng các chương trình để đánh giá mức độ hài lòng của...

Hết hạn nhận hồ sơ: 07/11/2014

HCM Thỏa thuận
Hiển thị việc làm từ 1 - 20 của 55 việc làm