Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
21 Chuyên viên cao cấp mô hình rủi ro thị trường, Khối Quản trị rủi ro Hà Nội 09/08/2017
22 Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm, Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 09/08/2017
23 Giám đốc quản lý hệ thống thông tin, Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 09/08/2017
24 Chuyên viên cao cấp Triển khai dự án, Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 09/08/2017
25 Chuyên viên cao cấp sản phẩm cấu trúc, Khối Nguồn vốn Hà Nội 09/08/2017
26 Chuyên viên hỗ trợ quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn Hà Nội 09/08/2017
27 Giám đốc quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn (SRM) Hà Nội 09/08/2017
28 Chuyên gia tư vấn chiến lược, Khối Chiến lược Hà Nội 09/08/2017
29 Chuyên viên cao cấp tư vấn chiến lược, Khối Chiến lược Hà Nội 09/08/2017
30 Chuyên viên cao cấp Giám sát và Quản trị chuyển đổi, Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng Hà Nội 09/08/2017
31 Trưởng nhóm phát triển sản phẩm thẻ tín dụng, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân Hà Nội 09/08/2017
32 Chuyên viên cao cấp tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp lớn, Khối Quản trị rủi ro Hà Nội 09/08/2017
33 Chuyên viên cao cấp tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp SME Hà Nội 09/08/2017
34 Trợ lý chuyên môn GĐ khối, Khối Ngân hàng giao dịch Hà Nội 09/08/2017
35 Khu vực Chương Mỹ/Sơn Tây - Hà Nội - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân Hà Nội 08/08/2017
36 Giao dịch viên Hồ Chí Minh 07/08/2017
37 CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG Hồ Chí Minh 07/08/2017
38 Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Hồ Chí Minh 07/08/2017
39 Chuyên viên khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh 07/08/2017
40 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Hồ Chí Minh 03/08/2017
Kết nối LinkedIn

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.