Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên cao cấp quản trị an ninh thông tin Hà Nội 13/07/2017
2 Chuyên viên Xử lý tra soát và Quản trị rủi ro thẻ (Trung tâm Vận hành Thẻ và Dịch vụ Tài khoản cá nhân - Hội sở) Hà Nội 27/07/2017
3 Giám đốc Phát triển năng lực lãnh đạo (SSE) Hà Nội 01/07/2017
4 Senior Officer of Data Governance Hà Nội 01/07/2017
5 Chuyên gia Tiêu chuẩn và Cải tiến chất lượng (Quản lý và Cải tiến chất lượng - Hội sở) Hà Nội 29/06/2017
6 Giám đốc Tiêu chuẩn và Cải tiến chất lượng (Quản lý và Cải tiến chất lượng - Hội sở) Hà Nội 29/06/2017
7 Chuyên viên Kiểm soát sau (Quản lý vận hành các chi nhánh) Hà Nội 29/06/2017
8 Giám đốc Quản lý vận hành chi nhánh (Quản lý vận hành chi nhánh) Hà Nội 29/06/2017
Kết nối LinkedIn

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.