Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Trưởng nhóm Quản Lý Tài Sản (Quản lý tài sản – Khối VHCN - Hội sở) Hà Nội 28/07/2017
2 Chuyên viên Thiết kế và Phát triển chương trình Elearning (TT Đào tạo và Phát triển-Khối QTNNL) Hà Nội 29/06/2017
3 Chuyên viên hành chính tổng hợp Hà Nội 14/07/2017
4 Chuyên viên Quản Lý Tài Sản (Trung tâm QLTS/ Khối Vận hành - Hội sở) Hà Nội 20/07/2017
5 Chuyên viên cao cấp Tiêu chuẩn và Cải tiến chất lượng (Quản lý và Cải tiến chất lượng - Hội sở) Hà Nội 10/07/2017
6 Giám đốc Đào tạo Trực tuyến (Đào tạo và Phát triển - Khối QTNNL) Hà Nội 05/07/2017
7 Trưởng nhóm Dịch vụ Tuyển dụng (Khối QTNNL - Hội sở) Hà Nội 04/07/2017
8 Chuyên viên cao cấp Phát triển tổ chức (Trung tâm Quản trị hiệu quả NNL - Khối QTNNL) Hà Nội 03/07/2017
9 Giám đốc Phát triển năng lực lãnh đạo (SSE) Hà Nội 01/07/2017
10 Trưởng nhóm/ Chuyên viên Quản lý nguồn lực (Khối SnD - Hội sở) Hà Nội 01/07/2017
11 Chuyên gia Tiêu chuẩn và Cải tiến chất lượng (Quản lý và Cải tiến chất lượng - Hội sở) Hà Nội 29/06/2017
12 Giám đốc Tiêu chuẩn và Cải tiến chất lượng (Quản lý và Cải tiến chất lượng - Hội sở) Hà Nội 29/06/2017
Kết nối LinkedIn

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.