Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp xử lý nợ (Tố tụng) Hà Nội 10/05/2017
2 Chuyên viên thu nợ tín chấp trực tiếp Hà Nội 19/01/2017
3 Chuyên viên XLN (Bán tài sản) Hà Nội 19/01/2017
4 Trưởng nhóm tố tụng - Trung tâm tố tụng Miền Bắc ( Techcombank AMC ) Hà Nội 22/06/2017
5 Chuyên viên thu giữ TSĐB -Trung tâm thu giữ TSĐB Miền Bắc ( Techcombank AMC ) Hà Nội 21/06/2017
6 Chuyên viên Tố tụng- Trung tâm tố tụng Miền Bắc Hà Nội 21/06/2017
7 Chuyên viên xử lý nợ Hà Nội 16/06/2017
8 Chuyên viên Phòng Pháp chế và kiểm soát tuân thủ Hà Nội 16/06/2017
9 Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp xử lý nợ (Quản trị nợ) Hà Nội 10/05/2017
10 Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp xử lý nợ (Thu giữ TSĐB) Hà Nội 10/05/2017
11 Chuyên viên thu nợ tín chấp qua điện thoại Hà Nội 10/05/2017
12 Chuyên gia Tư vấn, hỗ trợ Pháp lý Khối Tuân thủ, QTRRHĐ và Pháp chế (C&L) Hà Nội 15/05/2017
13 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Hồ Chí Minh 11/05/2017
14 Chuyên viên cấp trung - Phòng Pháp chế và kiểm soát tuân thủ - Trung tâm Hỗ trợ vận hành và Kiểm soát tuân thủ Hồ Chí Minh 12/04/2017
15 Chuyên viên Thẩm định giá (làm việc tại Đà Nẵng) Bình Thuận
Đà Nẵng
07/04/2017
16 Chuyên viên Thu hồi nợ tín chấp (CÔNG TY AMC) Hồ Chí Minh 28/02/2017
Kết nối LinkedIn
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.