Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Trưởng nhóm Quản Lý Tài Sản (Quản lý tài sản – Khối VHCN - Hội sở) Ha Noi 28/07/2017
2 Chuyên viên/Chuyên viên Khách hàng cá nhân (Làm việc tại Lâm Đồng - Đà Lạt) Lam Dong 27/07/2017
3 Chuyên viên/ chuyên viên cao cấp Chất lượng dịch vụ (Marketing/Content) Ha Noi 22/07/2017
4 Tuyển dụng tâp trung 200 Chuyên viên Khách hàng cá nhân (Khu vực Hà Nội) Ha Noi 22/07/2017
5 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Long An 21/07/2017
6 Thực tập sinh Quản lý Tín dụng Ho Chi Minh 20/07/2017
7 Giám đốc hỗ trợ dự án (IT) Ha Noi 20/07/2017
8 Chuyên viên vận hành hệ thống máy chủ và lưu trữ (VMWare, Linux) Ha Noi 20/07/2017
9 Chuyên viên cao cấp phát triển giải pháp Ha Noi 20/07/2017
10 Chuyên viên cao cấp chính sách quản trị tài chính Ha Noi 18/07/2017
11 Giám đốc quản lý thương hiệu và hoạt động CSR Ha Noi 17/07/2017
12 Giám đốc quản lý chi phí Ha Noi 14/07/2017
13 Chuyên viên cao cấp bán sản phẩm Ngân hàng giao dịch, khối Ngân hàng giao dịch Ha Noi 14/07/2017
14 Chuyên viên cao cấp quản trị an ninh thông tin Ha Noi 13/07/2017
15 GĐ Quản trị danh mục và trải nghiệm khách hàng thu nhập cao Ha Noi 11/07/2017
16 Trưởng nhóm phát triển sản phẩm tín chấp, Khối Dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân Ha Noi 11/07/2017
17 Trưởng nhóm quản trị hiệu quả kinh doanh, Khối Dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân Ha Noi 11/07/2017
18 Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tài khoản thanh toán Ha Noi 11/07/2017
19 Trưởng nhóm Mô hình và Công cụ Quản trị rủi ro, Khối Quản trị rủi ro Ha Noi 11/07/2017
20 Trưởng nhóm dữ liệu nền tảng Quản trị rủi ro (Data Engineer), Khối Quản trị rủi ro Ha Noi 11/07/2017
Kết nối LinkedIn
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.